A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Balassi Bálint ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2024 nyarán megrendezésre kerülő Balassi Nyári Egyetemen való részvételre.

 

A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat és Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék és megerősíthessék.

 

 

A Balassi Nyári Egyetem a magyar nyelv intenzív tanulása mellett a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, néprajzot, filmtörténetet, művelődéstörténetet bemutató előadásokat kínál a résztvevők számára. A 80 magyar nyelvórán kívül hungarológiai jellegű programokon, előadáson/terepmunkán vesznek részt az ösztöndíjat elnyert hallgatók 40 órában. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban.

A négyhetes magyarországi tanulmányokra Budapesten kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. felnőttképzési intézmény közreműködésével. A magyar nyelvi képzési program írásbeli számonkéréssel zárul. A résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén felnőttképzési tanúsítványt kapnak.

 

 

A képzés és az ösztöndíj időtartama 4 hét (2024. július 15. – 2024. augusztus 09.)

 

A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre pályázatot nyújthat be:

  • a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, az Európai Unió valamely tagországának állampolgárságával rendelkező személy,
  • valamint a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személy.
  • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azon, a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, magyar származású, az EU tagállamain kívüli diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú személyek (kivéve EU állampolgárok), akik a nyári egyetemre szeretnének jelentkezni, pályázatukat a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretei között, annak honlapján adhatják be a Balassi Nyári Egyetemre.

 

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2024. március 28. 24:00 (UTC+1)

 

További információért kattintson ide.