15 Apr

 

Az ösztöndíjak célja:

  • A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.
  • A magyarságismereti képzésben a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.
  • A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

A pályázati felhívások magyar nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján találhatóak.
 

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés pályázata ITT érhető el:

https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-hungarologiai-kepzes-palyazat-2021-2022

Jelentkezési határidő: 2021. április 29.

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés pályázata ITT érhető el:

https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-kepzes-osztondijpalyazata-2021-2022

Jelentkezési határidő: 2021. május 5.

Műfordító képzés pályázata ITT érhető el:

https://balassischolarship.kormany.hu/mufordito-kepzes-osztondijpalyazata-2021-2022

Jelentkezési határidő: 2021. május 5.